Frida Eldebrink

NAROZENA:  4.11.1988

ČÍSLO DRESU:  5

V KLUBU OD: